Näytteenotto ja havainnonteko kaivosteknisten kallio-ominaisuuksien selvittelyssä

Koodi: 

A84

Vuosi: 

1988