Osaamista, verkostoitumista ja yhdessä tekemistä, vuoresta toiseen.

Vuorimiesyhdistys edistää kaivos-, rikastus-, metallurgisessa ja materiaaliteknisessä teollisuudessa ja niihin liittyvillä aloilla toimivien jäsenten ammatillista tietotaitoa ja verkostoitumista erilaisten koulutus- ja seminaaritapahtumien avulla.

Alan koko prosessi edustettuna

Yhdistyksessä on ammatillisia jaostoja yhteistyön tehostamiseksi ja ammattikysymysten tehokkaampaa käsittelyä varten. Jaostotoiminta muodostaa kiinteän jäsenten välisen yhdyssiteen.

Lue lisää