Kaivos- ja louhintajaosto

Hyödynnämme kallioperää turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöä kunnioittaen.

Kaivos- ja louhintajaosto

Kaivos- ja louhintajaoston tavoitteena on syventää jäsenten ammattitaitoa, tehostaa ammatillista yhteistoimintaa sekä edistää alan ja jäsenkunnan arvostusta. Jaostossa on n. 500 jäsentä.

Kaivos- ja louhintajaoston toimintaa ohjaavat johtosäännöt ja sen toiminnasta vastaa johtokunta. Jaoston toiminta keskittyy vuosikokoukseen Vuorimiespäivillä, jokavuotiseen syysretkeen ja muihin ajankohtaisiin tapahtumiin. Lisäksi jaosto antaa lausuntoja, jakaa informaatiota, sekä tekee selvityksiä kaivostoiminnan ja kalliorakentamisen alaa ja jaoston jäsenkuntaa koskevissa kysymyksissä. Jaosto antaa nuorille ja uusille jäsenille hyvän mahdollisuuden tutustua alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin ja luoda verkostoja tulevaisuuteen.

Johtokunta

Puheenjohtaja

Jussi Saavalainen, FM
Oy Forcit Ab
040 8690519
etunimi.sukunimi@forcit.fi

Varapuheenjohtaja

Tuula Koivuniemi, Insinööri (YAMK)
Anglo American – Finland AA Sakatti Mining Oy
040 712 9941
etunimi.sukunimi@angloamerican.com

Sihteeri

Ulla Sipola, DI
Sitowise Oy
0400 318 955
etunimi.sukunimi@sitowise.com

Jäsenet

Elen Toodu, DI
Sandvik Mining and Construction Oy

Riitta Rantakaulio, DI
Nordkalk Oy Ab

Mikko Airaksinen, DI
Yara Suomi Oy

Meeri Kaartinen, DI
YIT Infra Oy

Rahaston- ja
jäsenrekisterinhoitaja

Leena Vanhatalo, DI
Vuorimiesyhdistys Ry
050 3834163
etunimi.sukunimi@vuorimiesyhdistys.fi