Kaivos- ja louhintajaosto

Jaoston tarkoitus on syventää jäsentensä ammattitaitoa ja tehostaa heidän ammatillista yhteistoimintaansa sekä samalla edistää alan ja jäsenkunnan arvostusta. Jaosto antaa lisäksi hyvän mahdollisuuden sekä nuorille että uusille jäsenille tutustua alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin ja näin ollen luoda helposti kontakteja tulevaa varten.

Lisäksi jaosto antaa lausuntoja, jakaa informaatiota, sekä tekee selvityksiä kaivostoiminnan ja kalliorakentamisen alaa ja jaoston jäsenkuntaa koskevissa kysymyksissä.

Jaoston toiminnasta vastaa johtokunta. Jaoston toiminta koostuu pääosin jokavuotisesta vuosikokouksesta Vuorimiespäivillä ja joka syksy järjestettävästä syysretkestä. Satunnaisesti toimintaan liittyy myös ajankohtaisia tapahtumia. Toiminnasta saat lisätietoja toimintakertomuksesta sekä toimintasuunnitelmasta. Kaivos- ja louhintajaoston toimintaa ohjaavat johtosäännöt.