Jaostot

Jäsenet kuuluvat kiinnostuksensa mukaan yhteen tai useampaan jaostoon – jaostotoiminta muodostaa näin kiinteän jäsenten välisen yhdyssiteen. Jäsenet toimivat yritysten palveluksessa niin tekniikan ja markkinoinnin kuin hallinnon ja johdon tehtävissä. Jäseniä on myös runsaasti tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Yhdistyksessä on varsinaisten jäsenten lisäksi nuoria jäseniä, jotka ovat yliopistossa tai korkeakouluissa alaa opiskelevia henkilöitä.

Jaostojen nimet kuvaavat ammatillista alaa. Koska jäseniä toimii myös palvelujen tarjoajien yrityksissä, jaoston toiminnassa näkyy alan koko prosessi.