Jaostot

Jäsenemme kuuluvat osaamisensa ja ammatillisen kiinnostuksensa mukaan yhteen tai useampaan alan mukaan nimettyyn jaostoon. Jäsenemme työskentelevät etupäässä tekniikan, markkinoinnin, hallinnon ja johdon tehtävissä sekä tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Yhdistyksessä on varsinaisten jäsenten lisäksi nuoria jäseniä, jotka opiskelevat alaa yliopistoissa tai korkeakouluissa. Jaostojemme toiminnassa on edustettuna koko vuoriteollisuuden kattava arvoketju.