Hae jäseneksi

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kaivos-, rikastus-, metallurgisessa ja materiaaliteknisessä teollisuudessa ja niihin liittyvillä aloilla toimiva henkilö, joka on suorittanut koti- tai ulkomaisen yliopiston loppututkinnon tai jolla muuten voidaan katsoa olevan vastaava ammattitaito tai poikkeustapauksissa muullakin alalla toimiva huomattavan ansioitunut henkilö.

Nuoreksi jäseneksi voidaan valita kaivos-, rikastus-, metallurgisessa ja materiaaliteknisessä teollisuudessa ja niihin liittyvillä aloilla ylempää korkeakoulututkintoa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva, joka on joko suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai on opinnoissaan suorittanut vähintään alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot. Nuori jäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

Jäsenanomus toimitetaan sen jaoston sihteerille, johon hakija haluaa liittyä (katso Yhteystiedot). Anomuksessa tulee olla kaksi suosittelijaa, jotka ovat olleet jäseniä vähintään viisi vuotta. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Vuorimiesyhdistykseen liittyy vuosittain 50-70 uutta jäsentä.