Hae jäseneksi

Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea kaivos-, rikastus-, metallurgisessa ja materiaaliteknisessä teollisuudessa ja niihin liittyvillä aloilla toimiva henkilö, joka on suorittanut koti- tai ulkomaisen yliopiston loppututkinnon tai jolla on vastaava ammattitaito. Poikkeustapauksissa voimme hyväksyä jäseneksi muullakin alalla toimivan huomattavan ansioituneen henkilön.

Nuoreksi jäseneksi voi hakea kaivos-, rikastus-, metallurgisessa ja materiaaliteknisessä teollisuudessa ja niihin liittyvillä aloilla ylempää korkeakoulututkintoa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva, joka on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai siihen vaadittavat opinnot. Opiskelijajäsen saa osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

Jäsenhakemuksessa merkitään ensisijainen jaosto, johon hakija haluaa liittyä. Varsinaiseksi jäseneksi hakiesssa hakemuksessa tulee olla kaksi suosittelijaa, jotka ovat olleet jäseniä vähintään viisi vuotta. Nuoreksi jäseneksi haettaessa ei tarvita suosittelijoita. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä jaostojen puoltojen perusteella.

Vuorimiesyhdistykseen liittyy vuosittain 50–70 uutta jäsentä.