Hae jäseneksi

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on suorittanut koti- tai ulkomaisen yhdistyksen toimialoihin liittyvän korkeakoulututkinnon tai yhdistyksen toimialoilla toimiva muu henkilö, jolla voidaan katsoa olevan vastaava sivistys ja ammattitaito. Poikkeustapauksessa jäseneksi voidaan valita myös muullakin alalla toimiva huomattavan ansioitunut henkilö, jonka jäsenyyttä yhdistys pitää erittäin suotavana.

Nuoreksi jäseneksi voidaan valita henkilö, joka opiskelee Suomessa teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa tavoitteenaan vuoriteollisuuden alan diplomi-insinöörin tai filosofian maisterin tutkinto ja joka on suorittanut puolet ylempään akateemiseen loppututkintoon vaadittavista opintoviikoista tai kandidaatin tutkinnon. Hallitus päättää, mitkä korkeakoulut tulevat kysymykseen. Nuori jäsen on oikeutettu ja tervetullut osallistumaan yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

Jäsenanomus toimitetaan sen jaoston sihteerille, johon hakija haluaa liittyä (katso Yhteystiedot). Anomuksessa tulee olla kaksi suosittelijaa, jotka ovat olleet jäseniä vähintään viisi vuotta. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Vuorimiesyhdistykseen liittyy vuosittain 50-70 uutta jäsentä.