Materia 1/2022

  • Hydrometallurgista prosessikemian tutkimusta Oulun yliopistossa
  • Kaivos- ja akkualan koulutusta kehittämässä Keski-Pohjanmaalla
  • Maakaasusta apua akkujen tuotantoon
  • Boliden Kokkola – vahva suuntautuminen tulevaisuuteen
  • Kehitysprojektin onnistuminen vaatii tiivistä yhteistyötä
  • Keliberin litiumhanke etenee myötätuulessa