Vuoriteollisuus 1/1950

Tämän hetken murskaus- ja jauhatusperiaatteista

Suomalaisten mineraalien fluorisenssista

Talkkiteollisuudesta ja sen mahdollisuuksista maassamme

Vihannin kiisulohkareiden emäkallion etsintää glasiaaligeologisilla perusteilla