Vuoriteollisuus 1/1954

Haurasmurtuma niukkahiilisessä teräksessä

Hitsattujen teräsrakenteiden haurasmurtumasta

Päästöhauraudesta

Haurastumisilmiöitä ruostumattomissa ja kuumankestävissä teräksissä