Vuoriteollisuus 1/1956

Uraanimalmeista ja niiden esiintymisestä

Suomen Mineraali Oy:n toiminnasta asbestialalla

Jauhatustulosten arvioimisesta Bond’in teorian mukaan

Kovametallin valmistuksesta, ominaisuuksista ja käytöstä