Vuoriteollisuus 1/1960

Kulutusta kestävä materiaali

Jatkotankoporaus

Malmiteknillinen näytteenotto

Muhoksen muodostuman alueella, Limingan Tupoksella suoritettu syväkairaus