Vuoriteollisuus 1/1963

Kuparin, sinkin, lyijyn ja nikkelin kansainvälisestä hinnanmuodostuksesta ja markkinoista

Kostutusilmiöistä eräissä metallioksidisysteemeissä

Esitys uudeksi kaivoslaiksi