Vuoriteollisuus 1/1970

Geologiset ja kaivosteknilliset tietokonesovellutukset Outokumpu Oy:ssä

Tietokone vaahdotusprosessissa

Sementin valmistus Kolarin tehtaalla

Dieselhydraulinen kaivosjuna