Vuoriteollisuus 1/1978

Löytyykö malmia?

Vastavalmistuneiden metallurgien ja kaivosinsinöörien työllisyystilanne

Katsaus teräksen senkkakäsittelymenetelmien kehitykseen

Kokemuksia automaattisesta porauksen pyörityssuunnan vaihtolaitteesta lyhytreikäporauksessa