Vuoriteollisuus 1/1982

Suomen vuoriteollisuuden nousu ja merkitys 1900-luvulla

Malmiesiintymien löytymiseen vaikuttaneista tekijöistä

Epäpuhtaudet ja haurausilmiöt kuparissa

Entropian kasvun laki ja ihmiskunnan globaalit ongelmat