Vuoriteollisuus 1/1983

Historiikkia ja muistelmia Vuorimiesyhdistyksen 40-vuotistaipaleelta

Elementtimenetelmät kaivostilojen lujuuslaskennassa

PRECON–Uusi menetelmä malmin esirikastukseen

Mikroseosteräkset ja niiden metallifysiikka