Vuoriteollisuus 1/1988

Vuoriteollisuuteen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö

Korkeakoulun ja teollisuuden välinen yhteistyö ja sen tulevaisuuden näkymät

Pyhäsalmen malmin kullasta

Ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyvät geologiset tutkimukset