Vuoriteollisuus 1–2/1945

Petsamon nikkelimalmialueen löytöhistoria, tutkimukset ja geologia

Kaulatunturin kaivos

Petsamon Nikkeli OY:s gruvindustriella byggnadsverksamhet

Kaulatunturin nikkelimalmin käsittely Petsamon Nikkeli O.Y:n sulimossa

Petsamon Nikkeli OY:s kraftsörjning och elektriska anläggningar