Vuoriteollisuus 1–2/1947

Kokemuksia eräiden säästöteräksien valmistuksesta sodan aikana Suomessa

Vaahdotusjätteen käyttö kaivoksen täyttöaineena Outokummun kaivoksessa

Kaivoskartoista

Eräitä uutuuksia hyödyllisten kaivannaisten alalta