Vuoriteollisuus 1/2003

Kaivannaisteollisuuden ja metallien jalostuksen strateginen merkitys maanpuolustukselle

Vuoriteollisuuslehti hittilistan kärkeen

Patria matkalla kansainvälisyyteen

Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot ja ympäristökustannukset kaivannaisteollisuudessa