Vuoriteollisuus 2/1962

Båtvik–Finska Kabelfabriken Ab:s nya fabriksanläggning

Koverhar järnverk

Kokemuksia ammoniumnitraattiseosten käytöstä avolouhostoiminnassa Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiön Lappeenrannan kaivoksella

Ammoniumnitraatin ja sen käyttöön liittyvistä kemiallisista ja räjähdysteknillisistä ominaisuuksista