Vuoriteollisuus 2/1966

Kobolttioksidin virheellisyys

Ytimenmuodostuksesta ja kasvusta kobolttioksidin vetypelkistyksessä

Johtorenkaiden valmistaminen rautapulverista sintraamalla

Harvinaislaatuinen talvikairaus Itämeren tuntumassa