Vuoriteollisuus 2/1968

Näkymiä prosessimetallurgian viimeaikaisesta kehityksestä. 2 osa

Outokummun rikastamon kaksivaiheinen autogeenijauhatus

Paakkilan antofylliittiasbestilouhos

Avolouhossuunnittelu tietokonetta hyväksikäyttäen