Vuoriteollisuus 2/1981

Malmiarviot – Kannattavuuslaskelmat

Jäädyttäminen kaivosteollisuudessa

Suuntaukset teräslaatujen kehitystyössä

Laadunvalvonta Japanin terästeollisuudessa