Vuoriteollisuus 2/1982

Outokumpu Oy 50-vuotta

Katsaus maamme malmivaroihin ja malminetsintään

Kalliovarat ja kallioperän tutkimus

Katsaus nykyaikaiseen langanvalssaustekniikkaan