Vuoriteollisuus 2/1984

Malminetsinnän näkymät

Sinkki-kuparimalmin kuvastuminen moreenissa Hammaslahden kaivoksella

Porattavuustutkimukset Teknillisessä korkeakoulussa

Outokumpu Oy:n Vammalan kaivos