Vuoriteollisuus 2/1986

Teollisuusmineraaliesiintymien geofysikaalinen raakku- ja malmityyppikartoitus

Valimoiden haasteita

Muokkaustyökalujen tietokoneavusteinen suunnittelu

Muisteluksia rikastustekniikan opetuksesta Teknillisessä korkeakoulussa