Vuoriteollisuus 2/1987

Malminetsinnän avaintekijöistä

Rautaruukki Oy:n Raahen rautatehtaan koksaamo

Lokomon terästehdas – Edistynyttä metallurgiaa sovellettuna valuterästen valmistukseen

Vedyn vaikutukset teräksessä