Vuoriteollisuus 2/1990

Maakaasun kalliosyvävaraston kenttätutkimukset

Kiviainestutkimukset Geologian tutkimuskeskuksessa

Yhdistyneiden Kansakuntien luonnonvarain tutkimussäätiö

Uudet lujat kuumasinkityt teräsohutlevyt