Vuoriteollisuus 3/1999

Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen r.y.:n jäsenistöstä

Etsintätoiminnasta ja vuoriteollisuudesta 1990-luvulla kaivosrekisterin valossa

Tilastotietoja vuoriteollisuudesta 1998