Vuoriteollisuus 5–6/1944

Rikastamoiden rakennukset

Om användandet av elektriska motståndsmätningar vid geologiska undersökningar

De ledeburitiska kromstålen

Työntutkimuksista kaivoksissa