Vuorimiespäivät pyritään pitämään maaliskuussa tai myöhemmin loppukeväästä