Ammattiylpeyttä ja verkostoja

Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen perustettiin vuonna 1943 Outokummun insinöörien aloitteesta. Alussa jäseniä oli satakunta ja nyt noin 2400. Jäsenkuntamme koostuu vuoriteollisuudessa ja siihen liittyvissä yrityksissä ja organisaatioissa toimivista ammattilaisista geologian, kaivannais- ja rikastusteollisuuden sekä metallijalostuksen aloilta.

Olemme aktiivinen henkilöjäsenyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää jäsentemme ammatillista huippuosaamista ja jakaa viimeisintä toimialatietoa koulutusten, seminaarien, ekskursioiden ja julkaisutoiminnan muodossa.

Yhdistyksemme keskeisin yhteinen jäsentapahtuma on Vuorimiespäivät, joka tarjoaa oivan mahdollisuuden luoda uusia yhteyksiä ja nauttia kivenkovasta yhteishengestä. Tiedollisen annin lisäksi Vuorimiespäiviin kuuluu illallistanssiaiset ja muuta laatuviihdettä.

Vuorimiesyhdistys julkaisee jäsenilleen Materia-lehteä, joka on merkittävä tieteellis-tekninen ajankohtaisia aiheita käsittelevä aikakauslehti.

Jäsenistömme

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä alalla toimiva henkilö, joka on suorittanut koti- tai ulkomaisen korkeakoulun loppututkinnon tai jolla on vastaava ammattitaito. Poikkeustapauksissa voimme hyväksyä jäseneksi muullakin alalla toimivan huomattavan ansioituneen henkilön.

Nuoreksi jäseneksi voidaan valita alaan liittyvää ylempää korkeakoulututkintoa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva henkilö, joka on joko suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai on opinnoissaan suorittanut vähintään alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot.

Jäsenet kuuluvat osaamisensa ja ammatillisen kiinnostuksensa mukaan yhteen tai useampaan jaostoon. Suuri osa yhdistyksen toiminnasta on jaostojen järjestämää, ja ne toimivat oman ammattialansa jäsenten yhdyssiteenä ja verkostona.