Yhdistys

Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers
Association Finlandesa de Ingenieros de Minas y de Metalurgia
Association Finlandaise pour les Ingenieurs des Mines et de Metallurgie
Verein Finnischer Berg- und Hüttenleute

Toimintamme tarkoitus

Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen on perustettu vuonna 1943. Tuolloin jäseniä oli satakunta ja nyt noin 2600. Jäsenkunta koostuu vuoriteollisuudessa ja siihen liittyvissä yrityksissä ja organisaatioissa toimivista henkilöistä. Mukana on geologian, kaivannais- ja rikastusteollisuuden sekä metallien jalostuksen ammattilaisia.

Toimintamme jatkuu aktiivisena henkilöjäsenyhdistyksenä. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on alan ammatillinen edistäminen maassamme, jäsenten keskinäinen lähentäminen ja heidän tietotaitonsa ylläpitäminen. Näihin päämääriin yhdistys pyrkii muun muassa järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja excursioita sekä julkaisutoiminnalla.

Yhdistyksen keskeisin yhteinen jäsentapahtuma on Vuorimiespäivät, joilla sääntömääräisten kokousten lisäksi kuullaan ajankohtaisia esitelmiä. Tiedollisen annin lisäksi Vuorimiespäiviin kuuluu illallistanssiaiset ja seuraavana päivänä ”se parempi lounas”. Vuorimiespäivät pidetään vuosittain maaliskuun lopussa. Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuttujen tapaamiseen, tiedon siirtoon ja verkostoitumiseen.

Vuorimiesyhdistys julkaisee jäsenilleen Materia-lehteä. Materia on tieteellis-tekninen ajankohtaisia aiheita käsittelevä lehti, jolla on merkittävä asema alan mediana.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä alalla toimiva henkilö, joka on suorittanut koti- tai ulkomaisen korkeakoulun loppututkinnon tai jolla muuten voidaan katsoa olevan vastaava ammattitaito tai poikkeustapauksissa muullakin alalla toimiva huomattavan ansioitunut henkilö.

Nuoreksi jäseneksi voidaan valita alaan liittyvää ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva ylioppilas, joka on suorittanut puolet tutkintoon vaadittavista opintoviikoista.

Jäsenet kuuluvat kiinnostuksensa mukaan yhteen tai useampaan jaostoon. Suuri osa yhdistyksen toiminnasta tapahtuu jaostojen järjestämänä. Jaostot toimivat oman ammattialansa jäsenten yhdyssiteenä ja verkostona.

Hae jäseneksi

Jaostot

Jäsenet kuuluvat kiinnostuksensa mukaan yhteen tai useampaan jaostoon – jaostotoiminta muodostaa näin kiinteän jäsenten välisen yhdyssiteen. Jäsenet toimivat yritysten palveluksessa niin tekniikan ja markkinoinnin kuin hallinnon ja johdon tehtävissä. Jäseniä on myös runsaasti tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Yhdistyksessä on varsinaisten jäsenten lisäksi nuoria jäseniä, jotka ovat yliopistossa tai korkeakouluissa alaa opiskelevia henkilöitä.

Jaostojen nimet kuvaavat ammatillista alaa. Koska jäseniä toimii myös palvelujen tarjoajien yrityksissä, jaoston toiminnassa näkyy alan koko prosessi.