Materia 4/2021

  • Kestävä sähköinen tulevaisuus
  • Pampalo uudelleen tuotantoon
  • Kriittisten raaka-aineiden talteenotto uudelle tasolle
  • Liikkumisen sähköistämisessä sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä tarvittavat metallit ja niiden riittävyys
  • Räjähdetoimijan vastuullisuus on monen osatekijän summa – tavoitteet saavutetaan yhdessä