29.03.2019 – 30.03.2019

Vuorimiespäivät 2019

Ilmoittautuminen Vuorimiespäivien kokoukseen!

Pöytäkartat

Vuorimiespäivät pidetään 29.-30.3.2019 (ohjelma). Vuosikokous ja perjantain illallistanssiaiset pidetään Messukeskuksessa. Lauantain lounas puolestaan tuttuun tapaan Crowne Plazassa, mikä kuuluu nyt Scandic-ryhmään eikä siis ole enää Royal, vaan Scandic, mutta sama Crowne Plaza kuin ennenkin. Vuorimiespäivien isäntäyrityksen vaativan tehtävän hoitaa tällä kertaa SSAB.

Teemana on: ” Vuoriteollisuuden rooli energiamurroksessa”.

 • Tulevaisuuden liikenne ja logistiikka
 • Uusiutuva energia, päästötavoitteet
 • Materiaalitekniikka ja raaka-aineet
 • Energian varastointi ja jakelu

Pääesitelmijöiksi ovat lupautuneet Mika Anttonen, St1 Nordicista ja Bo Normark EIT Innoenergystä. Tietysti myös isäntäyritys pitää oman puheenvuoronsa!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ja pöytävaraukset avataan näillä sivuilla 28.2.2019 klo 9. Voit ilmoittautua loppuun saakka, mutta pöytävaraukset on tehtävä viimeistään 20.3.2019. Näin varmistat hyvät paikat itsellesi ja seurueellesi.

Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä samoin kuin vaikkapa leffalippuja ostettaessa. Tämä tarkoittaa, että pöytä seurueiden tulee etukäteen sopia, kuka pöytävarauksen tekee ja maksaa koko ryhmän puolesta – tai pöytäseurueen on koordinoitava erikseen tehtävät varaukset samaan pöytään. Myös seuralaisen nimet on kirjoitettava pöytävarauksiin.

Hinnat

Perjantain kokouslounas 46 € / hlö
Perjantain seuralaisten ohjelma 39 € / hlö
Perjantain illallinen 84 € / hlö
Lauantain lounas 58 € / hlö

Pöytäkartat

Vuorimiesyhdistys varaa oikeuden muuttaa pöytäkarttoja:
Perjantai-illallisen pöytäkartta
Lauantai-lounaan pöytäkartta

Ennakkovaraukset

Yritykset tai yksittäiset henkilöt (huomioi, että Vuorimiesyhdistys ei jaa laskua osiin; ja reskontrasyistä koko summa pitää maksaa kerralla) voivat tehdä kokonaisten pöytien varauksia ennakkoon osoitteessa poytavaraukset@vuorimiesyhdistys.fi

Erityisesti kahden tai useamman vierekkäisen pöydän ennakkovaraus on syytä tehdä ajoissa. Yrityksille säilyy myös laskutus mahdollisuus pöytien maksamisessa. Yritysten pöytien varauksiin liittyviin kysymyksiin vastaavat Atte-Mainio Harrikari ja Waltteri Leskinen.

Ilmoittautumisen erikoistilanteet

Alla esimerkkejä ilmoittautumisen erikoistilanteista ja kuinka niissä tulisi toimia.

Yritys ennakkovaraa pöydän

 1. Yritys ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen poytavaraukset@vuorimiesyhdistys.fi
 2. Yritys toimittaa osallistujiensa nimilistat kuhunkin ennakkovarattuun tapahtumaan sovittuun päivämäärään mennessä
 3. Pöytävaraustiimi syöttää nimet pöytiin ja järjestelmä luo syötettyjen tietojen perusteella yhden laskun, jossa on eriteltynä kunkin tapahtuman osallistujat
 4. Lasku maksetaan yhdellä kertasuorituksella laskuun merkityllä viitenumerolla

Vuosikurssi (tai kaveriporukka) varaa koko pöydän erillisinä maksutapahtumina
Olkaa yhteydessä pöytävarauksiin ja ilmoittakaa halustanne etukäteen, varaustilanteen niin salliessa yksi pöytä voidaan nimetä vuosikurssin mukaan mikä helpottaa pöytävaraustenne koordinointia. Tämän jälkeen jokainen ilmoittautuu ko. pöytään erikseen maksaen itse, tällöin on kuitenkin mahdollisuus että pöytään tulee myös muita tapahtumaan osallistujia (ylläpito ei tule siirtämään väkisin henkilöitä).

Yksityiskohtainen esimerkki
 1. Osallistujat voivat etukäteen tarkastella vapaana olevia pöytiä Vuorimiesyhdistyksen nettisivuilta
 2. Osallistujat sopivat keskenään ilmoittautuvansa erikseen perjantain illallisella pöytään X
 3. Ilmoittautumisen avauduttua (28.2. klo 9:00) Osallistujat käyvät kukin erikseen varaamassa itselleen ja mahdolliselle seuralaiselleen paikat perjantain illallisen pöydästä X, paikat pysyvät varattuina
 4. Halutessaan Osallistuja voi samalla varata pöytäpaikan myös lauantain lounaalta haluamaansa pöytään
 5. Osallistuja syöttää omat ja mahdollisen seuralaisensa tiedot (Nimi, erikoisruokavalio, osallistuminen illallispöytään, kokouksiin, kokouslounaalle, seuralaisen ohjelmaan ja saako nimen julkaista pöytien tarkastelun yhteydessä)
 6. Osallistuja maksaa oman ja mahdollisen seuralaisensa osallistumiset tietojen syöttämisen jälkeen ja saa sähköpostiinsa kuitin, jossa on eritelty Osallistujan ja mahdollisen seuralaisen osallistumistiedot erikseen
 7. Kukin Osallistuja tekee erikseen saman ja täten vuosikurssiporukka pääsee istumaan saman pöydän ääreen

Vuosikurssi (tai kaveriporukka) varaa koko pöydän ennakkoon
Yksi vuosikurssista varaa joko etukäteen pöytävarauksien kautta koko pöydän ja hoitaa pöydän maksamisen tai tekee koko pöytää koskevan varauksen pöytävarausten jo alettua ja maksaa kaiken kerralla. Ilmoittajan tulee syöttää kaikkien osallistujien tiedot ja ruokavaliot tarkkaan. Tämän jälkeen hän karhuaa itse vuosikurssitovereiltaan kustannukset. Ilmoittautumisesta saa tilausvahvistuksen (voit katsoa tästä esimerkin) joka useammassa tapauksessa riittää yrityksen kirjanpitoon ja voidaan jakaa tulostamalla ja kirjoittamalla henkilöiden maksuosuudet (ks. esimerkki).

Yksityiskohtainen esimerkki
 1. Koko pöydän varaustilanteessa ilmoittaminen tulee etukäteen koordinoida yhdelle henkilölle, tästä eteenpäin häntä kutsutaan Varaajaksi
 2. Varaaja etsii sopivan pöydän varaussivulta ja varaa esimerkiksi kaikki 12 paikkaa lauantain lounaan pöydästä
 3. Varaajan syöttäessä varattavien paikkojen lukumäärän ja painaessa ”Varaa”-nappia kyseiset paikat ovat Varaajalle varattuja 30 minuutin ajan
 4. Varaaja voi halutessaan tehdä saman myös toiseen tapahtumaan
 5. Varaaja syöttää osallistujien nimet, erikoisruokavaliot, osallistumisen varattuun illallis- tai lounaspöytään sekä mahdolliset seuraavista: luvan julkaista nimi muille pöytien tarkastelijoille, osallistumisen vuosikokoukseen, osallistumisen kokouslounaalle tai osallistumisen seuralaisen ohjelmaan
 6. Varaaja voi myös tietojen syöttämisen yhteydessä varata paikan nimettömänä ja kyseinen paikka on täten nimetön myös kuitissa
 7. Varaaja suorittaa maksun kaikkien puolesta ja saa sähköpostiinsa kuitin, jossa on eritelty kunkin osallistujan nimi kuhunkin tapahtumaan ja jota voi käyttää kulunkorvauslomakkeen tositteena
 8. Varaaja sopii keskenäisestä maksuliikenteestä muiden pöydän osallistujien kanssa ja osallistujat voivat tehdä kulunkorvaukset kohdassa 6 mainitun kuitin perusteella

Yritys/ystäväporukka haluaa vähemmän kuin koko pöydän esim. 8 paikkaa pöydästä
1. Vaihtoehto: Porukka koordinoi etukäteen tai ilmoittautumisen alettua pöytänumeron ja jokainen ilmoittautuu ko. pöytään erikseen maksaen itse. Tällöin on mahdollista, etteivät kaikki mahdu samaan pöytään, jos pöytään kohdistuu muita varauksia.
2. Vaihtoehto: Yksi porukasta tekee koko pöytää koskevan varauksen pöytävarausten alettua ja maksaa kaiken kerralla. Ilmoittajan tulee syöttää kaikkien osallistujien tiedot ja ruokavaliot tarkkaan. Tämän jälkeen hän karhuaa itse ystäviltään kustannukset. Tilausvahvistuksella (ks. esimerkki) voidaan jakaa kulut maksuosuuksiin (ks. esimerkki).

Yritys ilmoittaa pöydän, johon on tulossa sekä yrityksen edustajia asiakkaita ja Yritys maksaa työntekijöidensä osallistumisen ja asiakkaat maksavat omansa
Yritys Oy varaa pöydän sekä perjantai-illalle ja lauantain lounaalle. Asiakas A osallistuu Yritys Oy:n pöytään perjantaina ja vuosikurssinsa pöytään lauantaina, Asiakas B osallistuu vuosikurssipöytään perjantaina ja Yritys Oy:n pöytään lauantaina ja Asiakas C osallistuu Yritys Oy:n pöytään sekä perjantain illallisella että lauantain lounaalla. Yritys Oy on lähettänyt nämä tiedot osoitteeseen poytavaraukset@vuorimiesyhdistys.fi ja ennakkopöytävaraus on tehty ilmoituksen perusteella. Tällöin Asiakas A on ilmoitettu perjantaiksi Yritys Oy:n pöytään ja hänen täytyy ilmoittaa itsensa pelkästään lauantain lounaalle vuosikurssiporukkansa kanssa sopimaan pöytään sekä mahdolliset osallistumiset kokouksiin ja kokouslounaalle ja maksaa ilmoittautumisen yhteydessä pelkästään osallistumisensa lauantain lounaalle sekä mahdollinen kokouslounas, koska tässä tilanteessa hänet on jo ilmoitettu perjantai illaksi etukäteen Yritys Oy:n pöytään. Samalla logiikalla Asiakas B ilmoittaa ja maksaa itsensä pelkästään perjantain illalliselle sekä mahdollisesti kokoukseen ja kokouslounaalle ja Asiakas C ilmoittaa pelkästään mahdollisen osallistumisensa kokoukseen ja kokouslounaalle.

Yksityiskohtainen esimerkki
 1. Yritys lähettää osallistujalistan osoitteeseen poytavaraukset@vuorimiesyhdistys.fi
 2. Osallistujalistassa on eritelty ketkä ovat Yrityksen työntekijöitä ja ketkä ovat asiakkaita
 3. Pöytävaraustiimi syöttää nimet järjestelmään siten, että Yritykselle tulee oma laskunsa Yrityksen työntekijöiden osallistumisista ja erikseen laskut asiakkaiden osallistumisista joko per asiakas tai per asiakasyritys
 4. Yllä mainitut laskut ovat erillisiä laskuja, eivätkä ole yhteydessä muiden tapahtumien ilmoittautumisiin (esim. kokoukset ja kokouslounas)
 5. Tällaisessa tilanteessa sekä Yrityksen työntekijät sekä Yrityksen pöytään osallistuvat asiakkaat jättävät kyseisessä tilaisuudessa (esim. la lounas) pöydän varaamatta ja ilmoittautumisen tekemättä, koska se on tehty jo heidän puolestaan ennakkovarauksen yhteydessä

Kutsuvieraat

Kutsuvieraille toimitetaan erikseen ohjeet ilmoittautumisesta tai ilmoittautuminen hoidetaan heidän puolestaan. Mikäli kutsuvieras ilmoittautuu osana ryhmää, toimitetaan varauksen tekijälle pyynnöstä erilliset ohjeet kutsuvieraiden huomioimisesta ilmoittautumisessa.

Tilaus- ja sopimussehdot

Vuorimiesyhdistyksen yleiset tilaus- ja sopimusehdot.

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen puhelimitse:
Sauli Rytkönen (050 3435983)
ilmoittautuminen@vuorimiesyhdistys.fi

Pöytävarauksiin liittyvät kysymykset:
Atte-Mainio Harrikari (045 1321026)
ja Waltteri Leskinen (044 2631339)
poytavaraukset@vuorimiesyhdistys.fi

Jäsentietojen päivitys:
Leena Vanhatalo (050 3834163)
leena.vanhatalo@vuorimiesyhdistys.fi

Ilmoittautumisjärjestelmän toimintaan ja kehittämiseen liittyvät kysymykset:
Topias Siren (050 3549582)
webmaster@vuorimiesyhdistys.fi
ja Ted Nuorivaara (050 3441879)
ted.nuorivaara@vuorimiesyhdistys.fi

Kuva: Leena Vanhatalo