Vuorimiesyhdistyksen Nuoren jäsenen stipendit 2020

Tapahtuma-aika: 10.12.2019 - 15.01.2020

Vuorimiesyhdistyksen hallitus myöntää vuosittain yhdistyksen nuorille jäsenille stipendejä. Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan menestyneelle ja aitoa vuorimieshenkeä osoittaneelle yhdistyksen nuorelle jäsenelle. Nuoren jäsenen stipendit jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa 27.3.2020 Helsingissä.

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella, hakijan etevyyttä kuvaavalla hakemuksella. Hakijan on oltava Vuorimiesyhdistyksen nuori jäsen tai jättänyt jäsenhakemuksensa. Hakijan kannattaa korostaa sekä opintomenestystään että osallistumistaan teekkarihenkiseen toimintaan killoissa ja kerhoissa. Näillä kummallakin on hakijan etevyyttä arvioitaessa iso painoarvo.

Yhdistyksen hallitukselle osoitettujen vuoden 2020 stipendihakemusten on oltava perillä yhdistyksen pääsihteerillä viimeistään 15.1.2020. Hakemus tulee toimittaa sähköpostitse ari.juva@vuorimiesyhdistys.fi

Nyt kannattaa liittyä nuoreksi jäseneksi!

Stipendejä myönnetään vain yhdistyksemme nuorille jäsenille. Nuoreksi jäseneksi voidaan valita geologian, kaivos- tai rikastustekniikan, kalliorakentamisen, metallurgian tai materiaalitekniikan aloihin liittyvää ylempää korkeakoulututkintoa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva, joka on joko suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai  on opinnoissaan suorittanut vähintään alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot.

Jäsenhakemuksen voi tehdä kotisivuillamme osoitteessa https://vuorimiesyhdistys.fi sivulta “jäseneksi”. Stipendiä haettaessa jäsenhakemus tulee olla kirjattuna järjestelmässä. Jäsenhakemus edellyttää selvityksen suoritetuista opinnoista, mutta suosittelijoita ei tarvita.

Nuori jäsen on vapaa jäsenmaksusta ja valmistuttuaan muuttuu varsinaiseksi jäseneksi, jolloin hän ryhtyy myös jäsenmaksun maksajaksi.

Vuorimiesterveisin                                      
Ari Juva
Pääsihteeri
0400 457907